Документи на парламентарните комисии
 
Marielle Boullier Gallo
PE 438.164v01-00
13 януари 2010 г.
147k 80k 
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар
Комисия по правни въпроси
Правна информация