Parlamento komitetų dokumentai
 
Marielle Boullier Gallo
PE 438.164v01-00
2010 m. sausio 13 d.
138k 72k 
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl didesnės intelektinės nuosavybės teisių apsaugos vidaus rinkoje
Teisės reikalų komitetas
Teisinis pranešimas