Parlamenta komiteju dokumenti
 
Marielle Boullier Gallo
PE 438.164v01-00
2010. gada 13. janvāra
137k 76k 
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par intelektuālā īpašuma tiesību stingrāku piemērošanu iekšējā tirgū
Juridiskā komiteja
Juridisks paziņojums