Документи на парламентарните комисии
 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
PE 454.693v01-00
11 Февруари 2011 г.
462k 869k 
ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 182
Проектодоклад - „Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии“
Комисия по култура и образование
Правна информация