EP-udvalgenes dokumenter
 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
PE 454.693v01-00
11. februar 2011
393k 708k 
ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 182
Udkast til betænkning - Frigørelse af de kulturelle og kreative industriers potentiale
Kultur- og Uddannelsesudvalget
Juridisk meddelelse