Parlamento komitetų dokumentai
 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
PE 454.693v01-00
2011 m. vasario 11 d.
396k 743k 
PAKEITIMAI 1–182
Pranešimo projektas - dėl kultūros ir kūrybos sektorių potencialo išlaisvinimo
Kultūros ir švietimo komitetas
Teisinis pranešimas