Parlamenta komiteju dokumenti
 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
PE 454.693v01-00
2011. gada 11. februāra
412k 771k 
GROZĪJUMI 1 - 182
Ziņojuma projekts - par kultūras un radošo nozaru potenciāla īstenošanu
Kultūras un izglītības komiteja
Juridisks paziņojums