EP-udvalgenes dokumenter
 
Albert Deß
PE 460.936v01-00
22. marts 2011
526k 828k 
ÆNDRINGSFORSLAG 819 - 1055
Udkast til betænkning - Den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020: Morgendagens udfordringer: fødevarer, naturressourcer og landområder
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Juridisk meddelelse