Parlamendikomisjonide dokumendid
 
Albert Deß
PE 460.936v01-00
22. märts 2011
516k 871k 
MUUDATUSETTEPANEKUD 819–1055
Raporti projekt - Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 2020. aastaks toidu, loodusvarade ja territooriumiga seotud tulevikuprobleemide lahendamisel
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Õigusalane teave