Parlamento komitetų dokumentai
 
Albert Deß
PE 460.936v01-00
2011 m. kovo 22 d.
531k 995k 
PAKEITIMAI 819–1055
Pranešimo projektas - BŽŪP artėjant 2020 m. Su aprūpinimu maistu, gamtos ištekliais ir teritorine pusiausvyra susijusių būsimų uždavinių sprendimas
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Teisinis pranešimas