Parlamenta komiteju dokumenti
 
Albert Deß
PE 460.936v01-00
2011. gada 22. marta
530k 1582k 
GROZĪJUMI 819 - 1055
Ziņojuma projekts - par Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) 2020. gada perspektīvā: kā risināt nākotnē paredzamās ar pārtiku, dabas resursiem un teritoriālajiem aspektiem saistītās problēmas
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Juridisks paziņojums