Dokumenti tal-Kumitati Parlamentari
 
Albert Deß
PE 460.936v01-00
22 ta' Marzu 2011
577k 1090k 
EMENDI 819 - 1055
Abbozz ta' rapport - Il-PAK fid-dawl tas-sena 2020: Nindirizzaw l-isfidi tal-futur fl-ambitu tal-ikel, tar-riżorsi naturali u dak territorjali
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
Avviż legali