Dokumenty parlamentních výborů
 
David Martin
PE 483.670v01-00
13. dubna 2012
178k 195k 
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání
Výbor pro mezinárodní obchod
Právní upozornění