Parlamentin valiokuntien asiakirjat
 
David Martin
PE 483.670v01-00
13. huhtikuuta 2012
166k 195k 
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen valtioiden poistamisesta neuvottelut päätökseen saaneiden alueiden ja valtioiden luettelosta
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Oikeudellinen huomautus