Parlamenta komiteju dokumenti
 
David Martin
PE 483.670v01-00
2012. gada 13. aprīļa
170k 196k 
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1528/2007 I pielikumu attiecībā uz vairāku valstu izslēgšanu no to reģionu vai valstu saraksta, kas pabeigušas sarunas.
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Juridisks paziņojums