Documenten van de parlementaire commissies
 
David Martin
PE 483.670v01-00
13 april 2012
173k 182k 
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad, met betrekking tot het schrappen van sommige landen van de lijst van regio’s of staten die onderhandelingen hebben afgesloten
Commissie internationale handel
Juridische mededeling