Dokumenty komisji parlamentarnych
 
David Martin
PE 483.670v01-00
13 kwietnia 2012
186k 201k 
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje
Komisja Handlu Międzynarodowego
Informacja prawna