Documente ale comisiilor parlamentare
 
David Martin
PE 483.670v01-00
13 aprilie 2012
174k 203k 
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile
Comisia pentru comerț internațional
Notă juridică