Dokumenty parlamentných výborov
 
David Martin
PE 483.670v01-00
13. apríla 2012
182k 198k 
NÁVRH SPRÁVY
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, pokiaľ ide o vypustenie niekoľkých krajín zo zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania.
Výbor pre medzinárodný obchod
Právne oznámenie