Документи на парламентарните комисии
 
Katarína Neveďalová
PE 510.619v01-00
28 май 2013 г.
176k 116k 
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно преосмислянето на образованието
Комисия по култура и образование
Правна информация