Dokumenty parlamentních výborů
 
Katarína Neveďalová
PE 510.619v01-00
28. května 2013
168k 102k 
NÁVRH ZPRÁVY
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přehodnocení vzdělávání: investice do dovedností pro dosažení lepších socioekonomických výsledků
Výbor pro kulturu a vzdělávání
Právní upozornění