Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
 
Katarína Neveďalová
PE 510.619v01-00
28 Μαΐου 2013
173k 107k 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τον ανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών συστημάτων
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου