Parlamento komitetų dokumentai
 
Katarína Neveďalová
PE 510.619v01-00
2013 m. gegužės 28 d.
167k 94k 
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl švietimo persvarstymo
Kultūros ir švietimo komitetas
Teisinis pranešimas