Dokumenty komisji parlamentarnych
 
Katarína Neveďalová
PE 510.619v01-00
28 maja 2013
171k 118k 
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie nowego podejścia do edukacji
Komisja Kultury i Edukacji
Informacja prawna