Dokumenty parlamentných výborov
 
Katarína Neveďalová
PE 510.619v01-00
28. mája 2013
169k 118k 
NÁVRH SPRÁVY
o prehodnotení vzdelávania
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Právne oznámenie