Dokument från parlamentsutskotten
 
Katarína Neveďalová
PE 510.619v01-00
28 maj 2013
162k 79k 
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om en ny syn på utbildning
Utskottet för kultur och utbildning
Rättsligt meddelande