Dokumenty parlamentních výborů
 
Sergio Paolo Francesco Silvestris
PE 514.766v01-00
28. října 2013
356k 526k 
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh (právní rámec pro rozmnožovací materiál rostlin)
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Právní upozornění