Документи на парламентарните комисии
 
Françoise Castex
PE 519.560v02-00
9 октомври 2013 г.
159k 81k 
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно такси за възпроизвеждане за лично ползване
Комисия по правни въпроси
Правна информация