EP-udvalgenes dokumenter
 
Françoise Castex
PE 519.560v02-00
9. oktober 2013
153k 59k 
UDKAST TIL BETÆNKNING
om privatkopieringsafgifter
Retsudvalget
Juridisk meddelelse