Parlamendikomisjonide dokumendid
 
Françoise Castex
PE 519.560v02-00
9. oktoober 2013
133k 61k 
RAPORTI PROJEKT
Isiklikuks tarbeks kopeerimise maks
Õiguskomisjon
Õigusalane teave