Parlamentin valiokuntien asiakirjat
 
Françoise Castex
PE 519.560v02-00
9. lokakuuta 2013
140k 63k 
MIETINTÖLUONNOS
yksityisen kopioinnin maksuista
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Oikeudellinen huomautus