Parlamento komitetų dokumentai
 
Françoise Castex
PE 519.560v02-00
2013 m. spalio 9 d.
152k 76k 
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui
Teisės reikalų komitetas
Teisinis pranešimas