Documenten van de parlementaire commissies
 
Françoise Castex
PE 519.560v02-00
9 oktober 2013
139k 63k 
ONTWERPVERSLAG
over heffingen voor kopiëren voor privégebruik
Commissie juridische zaken
Juridische mededeling