Documente ale comisiilor parlamentare
 
Françoise Castex
PE 519.560v02-00
9 octombrie 2013
145k 82k 
PROIECT DE RAPORT
referitor la taxele pentru copierea privată
Comisia pentru afaceri juridice
Notă juridică