Dokumenty parlamentných výborov
 
Françoise Castex
PE 519.560v02-00
9. októbra 2013
141k 74k 
NÁVRH SPRÁVY
o poplatkoch za súkromné kopírovanie
Výbor pre právne veci
Právne oznámenie