Dokument från parlamentsutskotten
 
Françoise Castex
PE 519.560v02-00
9 oktober 2013
138k 60k 
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om avgifter för privatkopiering
Utskottet för rättsliga frågor
Rättsligt meddelande