Parlamentin valiokuntien asiakirjat
 
Julia Reda
PE 546.580v02-00
15. tammikuuta 2015
200k 91k 
MIETINTÖLUONNOS
tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22. toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY täytäntöönpanosta
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Oikeudellinen huomautus