Parlamento komitetų dokumentai
 
Julia Reda
PE 546.580v02-00
2015 m. sausio 15 d.
219k 126k 
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo įgyvendinimo
Teisės reikalų komitetas
Teisinis pranešimas