Parlamenta komiteju dokumenti
 
Julia Reda
PE 546.580v02-00
2015. gada 15. janvāra
221k 122k 
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā
Juridiskā komiteja
Juridisks paziņojums