Documenten van de parlementaire commissies
 
Julia Reda
PE 546.580v02-00
15 januari 2015
211k 95k 
ONTWERPVERSLAG
over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij
Commissie juridische zaken
Juridische mededeling