Documente ale comisiilor parlamentare
 
Julia Reda
PE 546.580v02-00
15 ianuarie 2015
215k 137k 
PROIECT DE RAPORT
referitor la Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională
Comisia pentru afaceri juridice
Notă juridică