Dokumenty parlamentných výborov
 
Julia Reda
PE 546.580v02-00
15. januára 2015
213k 120k 
NÁVRH SPRÁVY
o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti
Výbor pre právne veci
Právne oznámenie