Dokumenti parlamentarnih odborov
 
Julia Reda
PE 546.580v02-00
15. januar 2015
218k 123k 
OSNUTEK POROČILA
o izvajanju Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi
Odbor za pravne zadeve
Pravno obvestilo