Documente ale comisiilor parlamentare
 
Ioan Mircea Paşcu
PE 582.127v01-00
29 iulie 2016
588k 96k 
PROIECT DE RAPORT
referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza Raportului anual al Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună)
Comisia pentru afaceri externe
Notă juridică