Dokumenty parlamentních výborů
 
Lambert van Nistelrooij
PE 589.248v01-00
19. září 2016
1075k 126k 
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 249
Návrh zprávy - Investování do zaměstnanosti a růstu a maximalizování příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních
Výbor pro regionální rozvoj
Právní upozornění