Parlamentin valiokuntien asiakirjat
 
Lambert van Nistelrooij
PE 589.248v01-00
19. syyskuuta 2016
870k 127k 
TARKISTUKSET 1 - 249
Mietintöluonnos - investoinneista työllisyyteen ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi: yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen arviointi
Aluekehitysvaliokunta
Oikeudellinen huomautus