Documenten van de parlementaire commissies
 
Lambert van Nistelrooij
PE 589.248v01-00
19 september 2016
890k 137k 
AMENDEMENTEN 1 - 249
Ontwerpverslag - Investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen: een evaluatie van het verslag uit hoofde van artikel 16, lid 3, van de GB-verordening
Commissie regionale ontwikkeling
Juridische mededeling