Dokumenty komisji parlamentarnych
 
Lambert van Nistelrooij
PE 589.248v01-00
19 wrzesień 2016
1021k 124k 
POPRAWKI 1 - 249
Projekt sprawozdania - Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: ocena sprawozdania na mocy art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów
Komisja Rozwoju Regionalnego
Informacja prawna