Documente ale comisiilor parlamentare
 
Lambert van Nistelrooij
PE 589.248v01-00
19 septembrie 2016
1130k 125k 
AMENDAMENTE 1 - 249
Proiect de raport - referitor la investiții în locuri de muncă și în creștere – valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene: o evaluare a raportului în temeiul articolului 16 alineatul (3) din RDC
Comisia pentru dezvoltare regională
Notă juridică