Dokumenty parlamentných výborov
 
Lambert van Nistelrooij
PE 589.248v01-00
19. september 2016
1145k 133k 
POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 249
Návrh stanoviska - Investovanie do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov: hodnotenie správy na základe článku 16 ods. 3 NSU
Výbor pre regionálny rozvoj
Právne oznámenie